Bulgaria: Urgent! More than 30 Prisoners in Sofia Prison are on Hunger Strike (Eng/Bulg)

BULGARIA

Received on 27.01.18:

ALERTA ALERTA!
More than 30 Sofia prison prisoners in hunger strike

The director Peter Krestev is trying to stop symbolic protests for basic human rights in Bulgarian prisons by closing the prison shop in Sofia Prison.

Prisoners have not been able to buy food or cigarettes for 2 days now.

In reaction to this some prisoners have started a hunger strike demanding to meet the Ministry of Justice and representatives from the National Prison Authority (ГДИН).

The Bulgarian Ministry of Justice has failed to take notice of legitimate complaints with the Director and now they are making it worse.

END TORTURE AND INHUMANE TREATMENT IN BULGARIAN PRISONS NOW!
FIRE THE DIRECTOR PETER KRESTEV IMMEDIATELY!

******

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Над 30 затворника от Софийския затвор обадиха гладна стачка!

Началникът на затвора Петър Кръстев се опитва да спре символичните протести вътре, които изискват зачитането на основните човешки права на лишените от свобода, като затваря единствения магазин в затвора.

Затворниците не могат да си купуват храна и цигари вече втори ден.

В отговор на това някои затворници започнаха главна стачка с искане да се срещнат с министъра на правосъдието и представители от ГДИН (Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”).

КРАЙ НА МАЛТРЕТИРАНЕТО И НЕЧОВЕШКОТО ОТНОШЕНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗАТВОРИ!
ОСТАВКА НА ПЕТЪР КРЪСТЕВ СЕГА!

******

Bulgarian Prisoners’ Association (FB page)

BPRA – The Bulgarian Prisoners’ Association (Official website)

 

This entry was posted in Bulgaria, Bulgarian Prisoners' Association, Fire To The Prisons, Fuck Peter Krestev, Hunger Strike, International Solidarity, Prison Struggle. Bookmark the permalink.